Trong Sách trắng Edtech Việt Nam 2023, Edtech Agency đã cùng các chuyên gia tìm hiểu Edtech Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ Edtech thế giới; những xu hướng mới của Edtech đang diễn ra; những sản phẩm nổi bật đang thu hút người dùng Việt Nam…

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Edtech Agency chủ trì, phối hợp cùng các chuyên gia đầu ngành thực hiện hoạt động xếp hạng các sản phẩm Edtech có mặt trên thị trường Việt Nam. Bảng đánh giá xếp hạng các sản phẩm Edtech cho thấy phần nào xu hướng sử dụng sản phẩm Edtech trên thị trường Việt Nam.

>>>> Chi tiết Bảng xếp hạng Edtech và Link tải Sách trắng xem tại đây