địa chỉ

Số 2A ngõ 17 Đường Nam Dư
Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

097 589 8413
096 515 9466

Thứ 2 đến Thứ 6
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 21:00

Liên hệ KidsUP