Cấp lại mã kích hoạt

thẻ kidsup tiếng việt 2 năm

Mỗi mã kích hoạt sẽ cho phép bạn sử dụng trên 02 thiết bị khác nhau do bạn hoàn toàn tự chọn. Nếu 02 thiết bị này bị hỏng/ mất…, khách hàng được phép chuyển quyền sử dụng sang thiết bị khác tối đa 05 lần trong 1 năm. Quy trình đổi máy:

  • Bước 1: Liên hệ đến Hotline của KidsUP theo số: 0975 898 413  và yêu cầu đổi thiết bị sử dụng sản phẩm

(Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi Khách hàng, KidsUP sẽ chỉ hỗ trợ gọi lên bằng số điện thoại đăng ký, nhập mã lần đầu được hiểu là chủ của Thẻ kích hoạt và sẽ không hỗ trợ đổi thiết bị, nếu khách hàng gọi lên bằng số điện thoại khác).

  • Bước 2: Cung cấp thông tin thiết bị cần gỡ quyền sử dụng cho Chuyên viên CSKH của KidsUP. Chuyên viên CSKH sẽ thực hiện gỡ thiết bị và thông báo cho Khách hàng gỡ thiết bị thành công.
  • Bước 3: Cung cấp lại mã kích hoạt cho Khách hàng, trong trường hợp Khách hàng quên mã.