ออกรหัสเปิดใช้งานใหม่

Thẻ học KidsUP Montessori 1 năm

รหัสเปิดใช้งานแต่ละรหัสจะช่วยให้คุณใช้งานได้บนอุปกรณ์ต่างๆ ที่คุณเลือก 02 เครื่อง หากอุปกรณ์ 02 ตัวนี้เสียหาย/สูญหาย… ลูกค้าสามารถโอนสิทธิ์ไปปใช้ที่เครื่องอื่นได้สูงสุดถึง 05 ครั้งใน 1 ปี ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่อง:

  • ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อสายด่วน KidsUP ได้ที่: 0975 898 413 และขอเปลี่ยนเครื่องเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ (หมายเหตุ: เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า KidsUP จะรองรับเฉพาะการโทรด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น การป้อนรหัสครั้งแรกจะถือว่าเป็นเจ้าของบัตรเปิดใช้งาน และจะไม่รองรับการเปลี่ยนอุปกรณ์หากลูกค้าโทรไปด้วยเบอร์อื่น)
  • ขั้นตอนที่ 2: ระบุข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องลบให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลลูกค้าของ KidsUP ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลลูกค้าจะลบอุปกรณ์และแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่ออุปกรณ์ถูกลบออกสำเร็จ
  • ขั้นตอนที่ 3: ให้รหัสเปิดใช้งานอีกครั้งให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าลืมรหัส