นโยบายการเปลี่ยน - การยกเลิก

Kids UP มุ่งมั่นที่จะจัดหาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการให้บริการที่มีคุณภาพดีที่สุดแก่ผู้ปกครองและเด็ก

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแพ็คเกจเรียน ยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามต้องการ
วิธี: ติดต่อ Kids UP Hotline 097 589 8413 (8:30 – 18:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์) เพื่อขอความช่วยเหลือ

สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว

I. นโยบายการเปลี่ยน

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นแพ็คเกจการศึกษาที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าตามราคาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในระยะเวลาที่ได้ทำการยืนยันความต้องการเปลี่ยน ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแพ็คเกจการเรียนรู้ที่มีมูลค่าต่ำกว่าได้

เงี่อนไข
– ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในโปรโมชั่นพร้อมของแถม
– ลูกค้าได้รับการสนับสนุนให้เปลี่ยน 01 เวลา/รหัสเปิดใช้งาน
– ระยะเวลาในการขอแปลงไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับบัตรเปิดใช้งาน

วิธีการชำระส่วนต่างและระยะเวลาดำเนินการ:
กรณีเปลี่ยนเป็นชุดการศึกษาที่มีมูลค่ามากกว่าชุดเดิม กรุณาชำระส่วนต่างของราคาโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

ข้อมูลการโอน:
เจ้าของบัญชี: Kids UP Vietnam Technology Joint Stock Company
เลขที่บัญชี: 19032065037777
ธนาคาร: Techcombank สาขา Ba Dinh ฮานอย
นื้อหา (ตามรูปแบบ): [ชื่อ] [หมายเลขโทรศัพท์] [ผลิตภัณฑ์] [แพ็คเกจการเรียนรู้]

เช่น:
ชื่อลูกค้า: Thuy
หมายเลขโทรศัพท์สำหรับลงทะเบียน: 0976 604 927
รหัสเปิดใช้งาน: ABCDEF
แพ็คเกจที่คุณต้องการเปลี่ยน: KidsUP ตลอดชิพ
โอนเนื้อหา : [CD] Thuy 0976604927 ABCDEF KidsUP ตลอดชิพ

หมายเหตุ: หากเกิน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ KidsUP ยืนยันคำขอเปลี่ยนได้สำเร็จ(ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เรายังไม่ได้รับการชำระเงินส่วนต่าง คำขอเปลี่ยนของคุณจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

วิธี: ติดต่อสายด่วน Kids UP ที่หมายเลข 097 589 8413 (8:30 – 18:00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์) เพื่อรับการสนับสนุน

II. นโยบายการยกเลิก:

1. เงื่อนไขการคืนเงิน
Kids UP ใช้นโยบายการคืนเงินโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
– ไม่สามารถใช้ได้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าในโปรโมชั่นพร้อมของแถม
– ใช้ได้กับลูกค้าที่ซื้อการ์ดโรงเรียนโดยตรงจาก Kids Up Vietnam Joint Stock Company เท่านั้น
– ระยะเวลาในการขอคืนเงินไม่เกิน 5 วัน นับจากวันที่เปิดใช้งานบัตร และไม่เกิน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับบัตรเปิดใช้งาน

2. ขั้นตอนการคืนเงิน
ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อ KidsUP ผ่านสายด่วน 097 589 8413 เพื่อติดต่อฝ่ายดูแลลูกค้าเพื่อขอเงินคืน
ขั้นตอนที่ 2: ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สั่งซื้อ แพ็คเกจการเรียนรู้ วิธีการชำระเงิน และหมายเลขบัญชีธนาคาร เพื่อให้ KidsUP สามารถคืนเงินได้ในเวลาอันสั้น
ขั้นตอนที่ 3: หลังจากได้รับข้อมูลที่ลูกค้าให้มา KidsUP จะตรวจสอบคำสั่งซื้อและจะคืนเงินให้ลูกค้าหากตรงตามเงื่อนไขการคืนเงิน

3. ระยะเวลาการคืนเงิน
– ตามระเบียบของผู้ออกบัตรและกระบวนการประสานงานระหว่าง Techcombank และธนาคารอื่น หลังจากดำเนินการตามคำสั่งคืนเงิน ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 10-30 วัน นับจากเวลาที่ดำเนินการตามคำสั่ง
– ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทราบเวลาที่แน่นอนในการรับเงินคืน โปรดติดต่อผู้ออกบัตรของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

4. วิธีการคืนเงิน:
เพื่อความสะดวก KidsUP จะดำเนินการคืนเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร ดังนั้นลูกค้าต้องแจ้งเลขบัญชีให้ KidsUP

5. ค่าโอนและค่าขนส่ง
– สำหรับลูกค้าที่ได้รับรหัสเปิดใช้งานที่บ้านเมื่อคืนบัตรจะต้องชำระค่าขนส่ง 50,000 VND / คำสั่งซื้อ
– สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการคืนเงินจำนวน 20,000 VND/คำสั่ง

6. Kids UP ไม่คืนเงินในกรณีต่อไปนี้:
– ปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกค้า: เช่น ระหว่างการใช้งาน ลูกค้าพบข้อผิดพลาดทางเทคนิคที่เป็นรูปธรรม (อุปกรณ์เสียหาย การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่ตอบสนอง แอป/เบราว์เซอร์เก่าไม่สามารถเรียนรู้ได้ ฯลฯ) )
– การชำระเงินให้กับบุคคลที่สาม: หากลูกค้าชำระค่าหลักสูตรจาก partner/บุคคลอื่นๆ KidsUP จะไม่คืนเงินตามนโยบายนี้ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อฝ่ายที่ลูกค้าชำระเงินเพื่อขอเงินคืน
– หมดอายุที่ใช้นโยบายการคืนเงิน

นโยบายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2020
คณะกรรมการ KIDSUP