ข้อตกลงในการใช้งาน

โปรดอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนใช้บริการชำระเงินออนไลน์ การเข้าใช้ส่วนนี้ของเว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานของเรา

เราจัดเตรียมบทเรียนฟรีเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองประเมินเนื้อหาและประโยชน์ของโปรแกรมสำหรับบุตรหลานของตน เราขอแนะนำให้คุณลองใช้บทเรียนก่อนทำการซื้อขาย Kids UP ไม่รับเงินคืนสำหรับการชำระเงินที่สำเร็จ Kids UP รับเงินคืนเฉพาะในกรณีที่ธุรกรรมในบัญชีของคุณถูกหัก แต่ระบบของเราไม่บันทึกการชำระเงินของคุณและคุณไม่ได้รับการยืนยันการซื้อเนื้อหาที่สำเร็จ จากนั้น โปรดติดต่อเราทางอีเมล hello@kidsup.net หลังจากยืนยันข้อมูลที่ลูกค้าให้มาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ไม่สำเร็จ เวลาในการคืนเงินจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบัญชีที่ลูกค้าใช้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ใช้กับสินค้าและบริการทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ ราคาในเว็บไซต์นี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ถ้ามี

หลังจากการชำระเงินของคุณสำเร็จ เราจะคืนรหัสเปิดใช้งาน (รหัสใบอนุญาต) ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่คุณป้อนที่อยู่อีเมลผิด ไม่มีที่อยู่อีเมล หรือไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบอีกครั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้องก่อนดำเนินการชำระเงิน

ห้ามใช้โปรแกรม เครื่องมือ หรือรูปแบบอื่นใดในการรบกวนบริการและหลักสูตรในระบบ Kids UP โดยเด็ดขาด การละเมิดใด ๆ เมื่อตรวจพบจะถูกลบออกบัญชีและสามารถจัดการได้ตามกฎหมาย

ห้ามมิให้แจกจ่าย เผยแพร่ หรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวาง ทำลาย หรือแทรกซึมข้อมูลของบริการและหลักสูตรในระบบ Kids UP โดยเด็ดขาด

ห้ามเผยแพร่เนื้อหาบทเรียนในระบบ Kids UP ออกสู่ภายนอกโดยเด็ดขาด การละเมิดใด ๆ เมื่อตรวจพบจะถูกลบออกจากบัญชีและสามารถจัดการได้ตามกฎหมายว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์

ต้องไม่มีการกระทำใด ๆ ในการเข้าสู่ระบบอย่างผิดกฎหมายหรือพยายามเข้าสู่ระบบอย่างผิดกฎหมายรวมทั้งสร้างความเสียหายให้กับระบบเซิร์ฟเวอร์และบริการและหลักสูตรของ Kids UP ในระบบ การกระทำทั้งหมดนี้ถือเป็นการทำลายทรัพย์สินของบุคคลอื่น และจะถูกริบสิทธิ์ทั้งหมดในบัญชี และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหากจำเป็น

เมื่อตรวจพบการละเมิด เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ การละเมิดระเบียบข้อบังคับอื่นๆ Kids UP มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนบัญชีเพื่อโอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชำระบัญชีตามระเบียบ บทบัญญัติของกฎหมาย

ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร ความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือภัยธรรมชาติ ฯลฯ ผู้ใช้ต้องยอมรับความเสียหาย หากมี

หากผู้ใช้ให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง หรือหากเรามีเหตุให้สงสัยว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงหรือไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับเวลาในการตรวจสอบหรือยุติการใช้บัญชีของผู้ใช้และปฏิเสธการใช้งานทั้งหมด ของบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ในเวลานี้หรือในอนาคตโดยไม่ก่อให้เกิดความรับผิดใด ๆ สำหรับผู้ใช้

Kids UP รองรับเฉพาะการเปลี่ยนโทรศัพท์สำหรับบัญชีที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับรหัสเปิดใช้งาน กรณีซื้อร่วม แชร์รหัสเปิดใช้งาน ผู้ใช้ต้องรับความเสี่ยงทั้งหมด

Kids UP ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ใช้และข้อมูลบัญชี ในกรณีที่เขาหรือเธอละเมิดข้อกำหนดข้างต้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

Kids UP อาจเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ Kids UP หรือช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการอื่นๆ